Hore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hore

 
       Bývalí učitelia našej školy                Bývalí učitelia našej školy

Pôsobili na našej škole

Melánia Nemcová  -   národná umelkyňa
Mikuláš Rogovský  -
akademický maliar  ( ukážky z tvorby )

Jedna z kníh M. Nemcovej

  Do Strážskeho nás zaviali povojnové vetry. V roku 1948  viac...

 Pani Melánia Nemcová je čestnou občiankou nášho mesta.

 

 

 

Úvodný príhovor autorky národnej umelkyne Melánie Nemcovej

 

 

Do Strážskeho nás zaviali povojnové vetry. V roku 1948 sa vytvárala meštianska škola, ktorú organizačne zabezpečoval môj manžel s veľmi dobrým učiteľským kolektívom. Popri učiteľských a brigádnických prácach pri oprave starého kaštieľa sme Čoskoro nadviazali na dobré divadelné tradície dospelých. Na škole vznikali rôzne krúžky (dramatický, športový, výtvarný) a nakoniec aj folklórny spevácko - tanečný súbor "Pionier"

.Naše dovtedajšie učiteľské štácie na Kysuciach a Spiši, osvetová činnosť i časté stretávanie sa s ľuďmi nám veľmi priblížili ich duchovné bohatstvo, spevavosť, výtvarný vkus a nadanie. Už v detstve, prostredníctvom mamky a starého otca, som vnikala do neprekonateľnej krásy ľudových piesní, zvykov, tancov, hudby a krojov. Bola som šťastná, že sme založili súbor, v ktorom som mohla svoje túžby spĺňať. V Strážskom sa nikto predtým nezaoberal výskumom a zberom folklórneho materiálu, čo ma priam nútilo pustiť sa do zberateľskej a výskumnej práce, spoznávať zemplínsky etnografický región, ale najmä moje pôsobisko a okolité lokality. S touto myšlienkou sa veľmi rýchle stotožnil môj manžel i kolegovia A. Petrišinová, A. Jacková - Sándorová, J. Chmeliar a J. Sčobík. S nadšením a ochotou sa zapojili aj rodičia i starí rodičia detí, ktoré v súbore spievali a tancovali. Naši žiaci nás privádzali k známym spevákom, tanečníkom i rozprávačom, takže sme sa postupne, no dosť rýchlo, oboznámili s autentickými prejavmi, ktoré sme uplatňovali v súbore. Spoločná práca priniesla ovocie a v krátkom období sme zaznamenali veľké úspechy nielen v okresnom, krajskom, ale aj v celoslovenskom a celoštátnom meradle. Prvý farebný film s folklórnou tematikou "Na zelenej lúke", v réžii Ladislava Rychmana, mal nečakaný úspech nielen doma, ale i v mnohých krajinách sveta. Bol prijatý s uznaním a obdivom

.Bolo to šťastné obdobie, keď sa vedeli spojiť ľudia pre prospešnú kultúrnu činnosť v danej dobe, ale aj pre budúcnosť, a to prácou na uchovaní tradičných ľudových prejavov našich predkov. Do Strážskeho prichádzali významní etnografi z celej republiky, aby už objavený materiál výskumom doplnili a využívali vo svojich súboroch. Záujem o Strážske prejavili aj hudobní skladatelia T. Andrašovan, B. Urbanec, M. Novák a ďalší. Častým hosťom bol aj C. Zálesák, ktorý zapísal veľa piesní a tancov z nášho súboru.

Tvorcovia piesní, tancov a slovesných prejavov boli neznámi, anonymní. Vytvárali ich po stáročia a priviedli na vysoký stupeň umeleckej dokonalosti. Ukladali do nich svoje životné skúsenosti, svoj talent. Sú majetkom nás všetkých a aj preto je našou svätou povinnosťou zozbierať, čo ešte medzi ľudom žije, obohacovať tým národnú kultúru a najmä, zanechať aj písomné doklady pre budúce pokolenia.

Bola som hrdá na svoj rodný kraj, na jeho dobrých a pracovitých ľudí. Som hrdá aj na mojich žiakov, ktorí dnes zastávajú významné posty. Jedným z nich je aj tanečník a ctiteľ ľudového umenia Jožko Lipovský, terajší primátor mesta Strážske. S jeho pomocou a pomocou Mestského úradu sa mohla zrodiť táto publikácia, ktorá aspoň čiastočne uchová piesne, detské rečňovanky, detské hry a najkrajší rodinný obyčaj - svadbu. Niektoré piesne sú aj z lokalít P. Čemerné, Krivošťany, Brekov a Staré. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli tento vzácny materiál zozbierať a zapísať. Spomínam na všetkých dobrých ľudí v meste Strážske a dúfam, že ich knižočka poteší.

Nech pieseň vo vašich srdciach navždy ostane, lebo ona je v každej chvíli balzamom pre naše duše.

Autorka

 

  6. augusta 2006 vo veku 87 rokov odišla do večnosti Melánia Nemcová, významná choreografka na Slovensku. Bola pochovaná v Bratislave 22. augusta 2006.

 

 

 

Akademický maliar Mikuláš Rogovský

Narodil sa 17.12.1923 v Uliči. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u profesorov D. Millého a J. Mudrocha.(1944 - 1949 ) V rokoch 1950 - 1951 pôsobil na škole v Strážskom, kde vyučoval výtvarnú výchovu. Neskoršie pôsobil ako scénicky výtvarník v Štátnom divadle v Košiciach a v rokoch 1961 - 1966 ako vysokoškolský pedagóg na katedre výtvarnej výchovy Pedagogického inštitútu v Košiciach a Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove. Venoval sa krajinkárskej, ale aj figurálnej maľbe. Je  autorom nového oltárneho triptychu v gr. katolíckom chráme v Strážskom. Jeho otec pôsobil v Strážskom ako gr. katolícky farár.

Zomrel akademický maliar M. Rogovský

 

Košice (TASR) - Vo veku 79 rokov včera (21.4.2002 )krátko popoludní v Košiciach náhle zomrel akademický maliar Mikuláš Rogovský.
Narodil sa 17. decembra 1923 v Uliči na východnom Slovensku, študoval na gymnáziu v Michalovciach. Výtvarne sa vzdelával na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1944-1949) pod vedením prof. Gustáva Mallého, Jána Mudrocha a Dezidera Millyho. Po krátkom pôsobení ako scénický výtvarník v Štátnom divadle v Košiciach sa od roku 1952 venoval výlučne výtvarnej tvorbe, s výnimkou rokov 1961-1966, keď pôsobil ako odborný asistent na Pedagogickom inštitúte v Košiciach a Pedagogickej fakulte v Prešove. Mikuláš Rogovský samostatne vystavoval od roku 1960 doma i v zahraničí.


Hrob akademického maliara Mikuláša Rogovského
v KošiciachUkážky z tvorby akademického maliara Mikuláša Rogovského

.
      
      Kytica                                  Jeseň v Javorine                                   Z novej Lesnej         
  olej na kartóne                           olej na plátne                                       olej na sololite
    98cm x 69cm                             80cm  x 110cm                                       51cm x 88 cm

       
                   Slnečnice                                                                              Jesenné trhy
              olej na sololite                                                                         olej na kartóne
               51cm x 88cm                                                                             60cm x 85cm
  Oltárny triptych v interiéri gréckokatolíckeho kostola v Strážskom z roku 1992

So Strážskym sú späté mená viacerých významných osobností, najmä umelcov. Okrem tých, ktorí po sebe zanechali výtvarné diela a už sme ich spomínali v časti o kostoloch, sa treba pristaviť ešte pri ďalších. Akademický maliar Mikuláš Rogovský, autor nového oltárneho triptychu ( nar. roku 1923 v Uliči)  tu strávil svoje detstvo a v rokoch 1950 – 51 pôsobil ako učiteľ. Ďalší maliar, Vojtech Ozmitz
( 1931 – 1990 ) pracoval desaťročia ako výtvarník v Chemku. Z miestnych rodákov vynikli viacerí. V 19-tom storočí Ivan Danilovič, narodený v roku 1836, gréckokatolícky náboženský spisovateľ. V minulom storočí sa v Strážskom v roku 1909 narodil maliar, grafik a ilustrátor Lajos Szalay, žijúci v Južnej Amerike a v Maďarsku. Akademický maliar Ján Hák, žijúci v Prešove sa narodil v roku 1912. V roku 1926 v Strážskom uzrel svetlo sveta slovenský herec Eduard Bindas (klikni), v roku 1932 hokejista, tréner Miroslav Nitka, v roku 1936 spisovateľka Paula Sabolová – Jelinková, v roku 1935 maliar Ladislav Šukajla, k mladšej generácií patrí slovenská šansonierka Gita Šukajlová:.(prameň www.strazske.sk )