JavaScript DESTINATION - P033

Tu nájdeš rôzne pomôcky pre teba, aj hry na rozptýlenie.
 

Slovník cudzích slov

Hra žabky 6 náhodných čísel Prevody arabských čísel
na rímske čísla
Premeny jednotiek Ako dlho žijem ? Kedy vychádza a kedy zapadá slnko Periodická tabuľka prvkov Jazykové okienko Rôzne matematické a fyzikálne jednotky Grécka abeceda


TERMINOVNÍK
predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku  (klikni)

 

  KalkulačkaJavaScript DESTINATION - P186 ( klik )


Ako to vlastne je ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraj sa so žabkami ( klikni sem  )

hore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generovanie 6 náhodných čísel

Počet čísel:
Najvyššie číslo:
Najnižšie číslo:

hore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JavaScript DESTINATION - P169
Prevod arabských čísel na rímske čísla

Konvertor arabských číslic na římské >> Římské číslice .cz    (klikni na okaz)

 

hore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JavaScript DESTINATION - P094

Premena jednotiek

Premenit:
na:

hore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JavaScript DESTINATION - P155

Počítadlo životnosti

Váš vek: Napr. (november 1,1966)
Počet dni, koľko žijete:
Počet hodín, koľko žijete:
Počet minút, koľko žijete:

hore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezraď nám, kedy sa ukážeš.

hore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niečo z chémie

Periodická tabulka prvků

Iná tabuľka prvkov

hore

Koncovky podľa oxidačného čísla:
oxidačné číslo koncovka D. I. Mendělejev (1834-1907)

D. I. Mendelejev
 (1834-1907)

1 - ný
2 - natý
3 - itý
4 - ičitý
5 - ečný, -ičný
6 - ový
7 - istý
8 - ičelý

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečítajte si ...

 
Denník PRAVDA 8.9.2007 - Esej - strana 2

O slovách Za tú našu spisovnú

     Je priam zarážajúce, aký nedbanlivý až ľahostajný vzťah má väčšina z nás Slovákov k materinskému jazyku. Jeho hovorový, ale aj písaný slovník je popretkávaný subštandardnými, zastaranými, nárečovými, čiže nespisovnými výrazmi, ako aj anglicizmami - správnejšie amerikanizmami, a najmä bohemizmami ako živánska slaninkou. Pritom treba povedať, že táto kritika sa týka iba tých pozícií, pre ktoré je spisovný, čiže úradný jazyk chlebíkom: moderátorov, hlásateľov, reportérov, politikov (všetkých kategórií), ale aj hovorcov, redaktorov, prekladateľov, dablérov, hercov, reklamných firiem. Poväčšine samá inteligencia s najvyššími školami. V podstate sú to záškoláci, ktorí vtedy, keď to pán učiteľ o reči a jej čistote prednášal, hrali za školou futbal. Sledoval a nahrával som na diktafón ich prehrešky šesť týždňov.

     Pred mnohými rokmi napísal Janko Smrek aj takýto veršík: Pane, kde ste bol? Tak sa pýta iba vôl.

    Pomýlené slová najčastejšie tvoria bohemizmy. Na rozdiel od nás českí bratia a sestry majú k svojej materčine podstatne lepší vzťah. Slovakizmov tam takmer niet.
    Pripomeňme si niektoré najfrekventovanejšie preberačky čiže prehrešky.
Neňi ich málo (nie je). To chce kľud (pokoj). Ukľudnite sa (upokojte sa). Deti zdarma (zadarmo). Perieme prádlo (bielizeň). A tak sa spikli (sprisahali). Ráno sú vždy zácpy (zápchy). V závode ho predčil (v pretekoch ho predstihol). Udelili mu výtku (výčitku). Bol to dlhý odstavec (odsek).
    Darmo ma uisťoval (ubezpečoval). Je to dielčí výsledok (čiastkový). Očividne pokuľhával (pokrivkával). Ostali iba zbytky (zvyšky).
    Vymenovali ho za zmocnenca (splnomocnenca). Sú tak presvedčiví (takí).
    Počiatočný náskok neudržal (začiatočný).
   Nápoveda vám pomohol (šepkár; to v jednej televíznej súťažnej relácii donekonečna napovídali). Bola to dlhá rada (rad; rada môže byť občas dievčina alebo Národná rada). Čaká nás zdarný rok (úspešný). Známa topoľčianska obora (zvernica).
    Ovšem sa mýli (pravdaže, lenže). Kuracie pečienky (pečene; tie nám tvrdnú, nie pečienky). Začala sa výuka (výučba). Hrajeme v útlme (hráme). Tančíme radi (tancujeme). Perfektné prevedenie (vyhotovenie, vykonanie). Nemluvňa kojila do dvoch rokov (dojča / bábä dojčila). Polčas je jedna-jedna (jeden-jeden; v slovenčine je základná číslovka jeden, jedna je v češtine; od čias Marky Zavarskej toto maskulínum neuznáva takmer ani jeden športový redaktor - a nielen on). Je to krásny snímok (snímka; tá je zasa v slovenčine feminínum). O čo sa tu jedná (O čo tu ide?).
    Treba jednať, nie čakať (konať). Jednali o plyne (rokovali). Jak sa máš(Ako sa máš?; jak je napríklad v Tibete dobytok alebo v Rusku značka lietadla). Tentokrát vyhráme (tentoraz). Ten rohlík nie je čerstvý (rožok). A tak ďalej, a tak ďalej.
    Anglicizmov je tiež dosť.
    V niektorých novodobých oblastiach často vytláčajú domáce slová, napríklad úplne zmizol smer - s malým s, vývoj, máme už iba trend.
    Nemáme pukance, ale popkorny, otvorené nahrádza open, closed (nie WC) jeho opak, predaj sale, obchod market, naživo live, krčmu pub.
A tak ďalej, a tak ďalej.
    Povedala, že býva na internáte (v internáte; na ňom môžu bývať iba ak holuby). Ale u nás aj rokujú na parlamente (v parlamente). Prišli o strechu nad hlavou? Áno. Po víchrici, po inej živelnej pohrome prídu ľudia o obydlia.
    A máme aj unikáty. Veď kde v šírom svete poznajú demokratickú lavicu? Možné je to iba na Slovensku, celkom lachko - kde sa vzalo to ch...? A iba u nás lavica aj rokuje. A biľag je bilak. Ľ sa z našej abecedy úplne vytratilo.
    Pred mnohými rokmi napísal Janko Smrek aj takýto veršík: Pane, kde ste bol? Tak sa pýta iba vôl.
    Volov teda máme stále neúrekom (dosť).
    Málokto rozlišuje medzi spojkou keď a opytovacím zámenom kedy: Kedy prídeš? Kedy budem mať čas (keď). Premnožili sa čudesné výrazy: tuná (tu), dneska (dnes), akonáhle (len čo), vždycky (vždy), kdežto (avšak, ale), vonká (vonku), kebych (keby som), terazky (teraz), dovi (dovidenia), ale aj diky (vďaka). Ale to by sme už boli opäť pri bohemizmoch. Všeobecne sa hovorí aj píše: bežia rozhovory, beží kampaň, beží druhá tretina. Ale to všetko môže iba prebiehať.
    Podaktorým sa film strašne páčil, iní zasa mali strašnú radosť. Ale strašne sa môže páčiť ešte tak strašidlo v maku a strašná nemôže byť radosť, ale tragédia. Film sa môže páčiť veľmi a radosť môže byť veľká.
    Podaktorí zásadne začínajú vetu: Mám za to (myslím, predpokladám, som presvedčený). A Milan Rastislav Štefánik bol vždy „Šťefánik", nikdy nie „Štefánik". Veď aj Štefan bol a je „Šťefan".
    Pre dnešnú lekciu by to hádam stačilo. Milí naši záškoláci, kodifikátori nespisovnej slovenčiny, otestujte sa. A polepšite.


   
Vladimír Babnič Popredný novinár a publicista začínal v Živote Rudolfa Fabryho. Spolupracoval s rozhlasom aj televíziou, písal rozhlasové hry aj prózy.

 

Autor: Vladimír Babnič

hore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základné jednotky
Veličina Jednotka
Názov Názov Značka
dĺžka meter m
hmotnosť kilogram kg
čas sekunda s
elektrický prúd ampér A
termodynamická teplota kelvin K
svietivosť kandela cd
látkové množstvo mol mol

hore


 
2. Odvodené jednotky
Veličina Jednotka
Názov Rozmer Názov Značka
rovinný úhol 1 radián rad
priestorový úhol 1 steradián sr
kmitočet s-1 hertz Hz
sila m.kg.s-2 newton N
tlak, mechanické napätie m-1.kg.s-2 pascal Pa
energia, práca, teplo m2.kg.s-2 joule J
výkon m2.kg.s-3 watt W
elektrický náboj s.A coulomb C
elektrické napätie, el. potenciál, elektromotorické napätie m2.kg.s-3.A-1 volt V
elektrická kapacita m-2kg-1.s4.A2 farad F
elektrický odpor m2.kg.s-3.A-2 ohm W
elektrická vodivosť m-2.kg-1.s3.A2 siemens S
magnetický indukčný tok m2.kg. s-2.A-1 weber Wb
magnetická indukcia kg.s-2.A-1 tesla T
indukčnosť, vzájemná indukčnosť m2.kg.s-2.A-2 henry H
svetelný tok cd lumen lm
osvetlenie m-2.cd lux lx
aktivita s-1 becquerel Bq
dávka m2.s-2 gray Gy
ekvivalentná dávka m2.s-2 sievert Sv
katalytická aktivita mol.s-1 katal kat

 

hore

3. Vedľajšie jednotky
Veličina Názov Značka Vzťah k hlavnej jednotke
čas minúta min 60 s
  hodina h 3 600 s
  deň d 86 400 s
rovinný úhol (úhlový) stupeň ° (p/180) rad
  (úhlová) minúta ' (p/10800) rad
  sekunda " (p/648000) rad
  grad, gon g, gon (p/200) rad
dĺžka astronomická jednotka AU 1,49598.1011m
  parsek pc 3,0857.1016 m
  svetelný rok ly 9,4605.1015 m
obsah (plošný) hektár ha 104 m2
objem liter l, L 10-3 m3
hmotnosť tona t 103 kg
  atomová hmotnostná jednotka u 1,66057.10-27 kg
dĺžková hmotnosť tex tex 10-6 kg.m-1
optická mohutnosť dioptrie D 1 m-1
energia elektronvolt eV 1,60219.10-19 J
zdanlivý výkon voltampér V.A  
jalový výkon var var  

 

hore

4. Násobky a diely jednotiek
Názov Značka Znamená násobok
yotta Y 1024
zetta Z 1021
exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
mili m 10-3
mikro m 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
femto f 10-15
atto a 10-18
zepto z 10-21
yokto y 10-24
 
Vo zvláštnych prípadoch sa môže použiť:
hekto h 102
deka da 101
deci d 10-1
centi c 10-2
 
Vo výpočtovej technike sa používa:
kilo k 210 = 1 024
mega M 220 = 1 048 576
giga G 230 = 1 073 741 824
tera T 240 = 1 099 511 627 776


Zdroj: http://www.labo.cz   ( na tejto stránke nájdete ešte mnoho ďalších zaujímavých pomocníkov. )

hore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grécka abeceda

veľké

malé

názov

A

a

alfa

B

b

beta

G

g

gamma

D

d

delta

E

e

epsilon

Z

z

zéta

H

h

éta

Q

J

theta

I

i

ióta

K

k

kappa

L

l

lambda

M

m

veľké

malé

názov

N

n

X

x

ksí

O

o

omikron

P

p

E

r

S

s

sigma

T

t

tau

U

u

ypsilon

F

j

C

c

chí

Y

y

psí

W

w

omega

hore