Pocitadlo.sk

Ďakujeme vám za darovanie  2 %  z vašich už zaplatených daní pre žiakov našej školy

2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby

   Tlačivo
   Potvrdenie.doc
  Poučenie.doc


Tlačiva si môžete stiahnuť alebo vám ich doručíme na požiadanie.

Prosíme všetkých rodičov
a  priateľov školy, ako aj podnikateľov o poukázanie
zaplatenej dane z príjmov fyzickej  alebo právnickej osoby, ktoré využijeme na plnenie
výchovno - vzdelávacích cieľov našej školy a na podporu športu a záujmovej činnosti našich žiakov.